P.V.P. d.o.o. djeluje na tržištu od 1991.godine. Samo društvo posluje i prilagođava se potrebama i uvjetima modernog poslovanja, te se u skladu s tim i razvija. Ulaskom novih članova u društvo, djelatnost društva proširila se na kjigovodstveno računovodstvene usluge i porezno savjetovanje.

P.V.P. d.o.o.

Sjedište: Zagreb, Dobriše Cesarića 9

OIB: 36069484267

PDV ID broj: HR36069484267

MB: 03687708

MBS: 080241078

Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu

Temeljni kapital: 50.000,00 kn upisan i uplaćen u cijelosti

Članovi Uprave / Likvidatori: Jadranka Piškorić Trkulja, Petar Vedriš

Poslovni račun otvoren kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb.

Broj poslovnog računa / IBAN: HR06223600001101376965

Šifra djelatnosti: 5630CILJ DRUŠTVA- pružiti kvalitetne i stručne informacije iz područja računovodstva i poreza uz vođenje poslovnih knjiga za mala i srednja poduzeća, obrtnike, slobodna zanimanja i neprofitne organizacije.

MISIJA DRUŠTVA – u suradnji s klijentima osvijestiti potrebu realnog financijskog izvješetavanja.

Uredno i ažurno vođenje poslovnih knjiga jedna je od osnovnih potreba svakog poslovnog subjekta, što istovremeno omogućava korisniku da uz realne financijske izvještaje analizom prihoda, rashoda, kretanja imovine, obveza i kapitala uvidi potrebu da li nešto treba mijenjati u svom poslovanju, kada treba mijenjati, koji i kakvi troškovi se mogu smanjiti, koje su slabe točke, a gdje su prednosti. Samo realno iskazivanje ovih podataka mogu donijeti ispravne analize, a samim tim i ispravne odluke. Činjenica da su u Republici Hrvatskoj na snazi Hrvatski standardi financijskog izvještavanja prema kojima su mala i srednja poduzeća obvezna sastavljati financijske izvještaje kao i novi Zakon o računovodstvu, govori da je sve više izražena potreba da se knjigovodstveno računovodstveni poslovi kao i savjetodavne usluge u svezi istih prepuste onima koji su specijalizirani za gore opisano područje. Da bi naš cilj i misija bili ostvareni potrebno je konstanto obrazovanje i usavršavanje u ovoj zahtijevnoj materiji, te prosljeđivanje potrebnih informacija do korisnika naših usluga. Svi oni koji imaju potrebu uredno voditi svoje poslovanje i u svakom trenutku imati uvid u stanje svog poslovanja nudimo mogućnost da koristeći naše usluge to i ostvare.