KNJIGOVODSTVENO RAČUNOVODSTVENE USLUGE I SAVJETOVANJA:

Svim našim klijentima omogućavamo korištenje on-line programa u kojem mogu voditi svoje poslovanje i evidencije i/ili u kojem imaju uvid u izvještaje, kartice kupaca i dobavljača, kadrovske evidencije, itd. Ovdje navedene cijene naših usluga podrazumijevaju administriranje od strane naših korisnika u programu e-računi.com. S obzirom da za računovodstvene evidencije koristimo program e-računi.com koji omogućava korisniku usluge da izrađuje izlazne račune,blagajnički dnvenik i putne naloge on-line izražene cijene formirane su s tom pretpostavkom. Ukoliko korisnik usluge koristi neke druge programe i evidnecije a želi s nama ostvariti poslovnu suradnju utvrđena cijena uvećava se za 30%.

trgovačka društva obrtnici, samostalne djelatnosti, neprofitne organizacije
evidencija i knjiženje ulaznih računa/ knjiga URA evidencija i knjiženje ulaznih računa/ knjiga URA
evidencija i knjiženje izlaznih računa/ knjiga IRA evidencija i knjiženje izlaznih računa/ knjiga IRA
obračun plaća obračun plaća
obračun ugovora o djelu i autorskih honorara obračun ugovora o djelu i autorskih honorara
obračun PDV-a obračun PDV-a
obračun PD-a (poreza na dobit) obračun PD-a (poreza na dobit)
izvještavanje nadležnih institucija sukladno zakonskim odredbama izvještavanje nadležnih institucija sukladno zakonskim odredbama
ePorezna ePorezna
eHZMO eHZMO
izvještaji na zahtjev banaka i dr.financijskih institucija izvještaji na zahtjev banaka i dr.financijskih institucija

Primjer cijena knjigovodstvenih usluga

Za sve poslovne subjekte osigurana je ePorezna, FINA, eHZMO, eCarina i sve potrebno izvještavanje prema nadležnim institucijama. Cijene su informativnog karaktera, izražene bez PDV-a.

Cijene knjigovodstvenih usluga za poduzeća:

minimalma cijena usluge 1.000,00 kn/ mjesečno

Primjer Specifikacija usluge/ mj Cijena/kn
Poduzeće A 1 zaposleni, do 30ulaznih računa i do 30 izlaznih računa, izvodi banke 1.000,00
Poduzeće B 2 zaposlena, do 50ulaznih računa i do 50 izlaznih računa, izvodi banke 1.200,00
Poduzeće C 50 i više ulaznih računa i 50 i više izlaznih računa po dogovoru

Cijene knjigovodstvenih usluga za obrte, udruge i samostalne djelatnosti:

minimalma cijena usluge 800,00 kn/ mjesečno

Primjer Specifikacija usluge/ mj Cijena/kn
Obrt A bez zaposlenih, bez obračuna PDV-a, do 40 ulaznih i izlaznih računa, izvodi banke/td> 800,00
Obrt B 1 zaposleni, obračun PDV-a, do 40 ulaznih i izlaznih računa, izvodi banke 1.000,00
Obrt C Trgovački obrti, obrti proizvodnih djelatnosti, ugostiteljski obrti, i sl. po dogovoru

Cijenik knjigovodstvenih usluga:

Dokument Cijena/kn
Ulazni računi 8,00
Izlazni računi 8,00
Izvodi žiro računa 4,00
Vođenje blagajne 60,00
Isplatnice 4,00
Uplatnice 4,00
Vođenje osnovnih sredstava 15,00
broj osnovnih sredstava 2,00
Obračun plaće 70,00
Broj djelatnika 10,00
Obračun PDV-a 70,00
Posebni porez 70,00
Kalkulacija 4,00
Stavke kalkulacije 0,40
Obračun proizvodnje 130,00
Izlistanje izvoda žiro računa 3,00
Temeljnice 8,00
Obračun ugovora o djelu 70,00
Broj ugovora o djelu 10,00
Obračun kamata 70,00
Izvještaji na zahtjev 80,00
Izvještaji za banke i dr. financijske institucije 500,00
Izrada bilance tijrkom godine( GFI POD i bilanca) 1.000,00
Dokumentacija prevedena na strane jezike na upit